Thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh nổi tiếng với các địa danh như đảo Rều (Đảo Đất), hòn Con Cóc, hòn Đầu Người, hòn Oản, hòn Ấm, hòn Mặt Quỷ, hòn Thiên Nga, khu du lịch Vũng Đục, hang Hanh…

Thành phố Cẩm Phả.

Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh nổi tiếng với các địa danh như đảo Rều (Đảo Đất), hòn Con Cóc, hòn Đầu Người, hòn Oản, hòn Ấm, hòn Mặt Quỷ, hòn Thiên Nga, khu du lịch Vũng Đục, hang Hanh… Hầu hết các địa danh này đều nằm trong Vịnh Hạ Long hay Bái Tử Long nên bạn có thể kết hợp làm một tour đi tham quan tất cả những địa điểm này.

Thành phố Cảm Phả Quảng Ninh với các địa danh du lịch nổi tiếng nằm trong Vịnh Hạ Long hay Bái Tử Long.

Bình luận